Silmälasit

Yli puolet suomalaisista käyttää silmälaseja. Noin 80 % kaikista epätarkan näkemisen ongelmista on liki-, pitkä- tai monitaittoisuutta. Lisäksi presbyopia eli ikänäköisyys eli aikuisnäköisyys, saavuttaa useampien kohdalla korjaamista vaativan vaiheen noin 40–50-vuotiaana. Taittovirhe ei ole sairaus, vaan silmän ominaisuus taittaa valoa poikkeavasti.

Normaalitaittoinen silmä muodostaa verkkokalvolle tarkan kuvan katsottavasta kohteesta. Ellei näin tapahdu, apu saadaan silmälasin linssistä, joka huolehtii valon taittumisesta oikealla tavalla. Näkökykymme on muuttuva ominaisuus, siksi se tulisi tarkistuttaa säännöllisesti, vähintään joka toinen vuosi. Näkökyvyn tutkimisessa ja tarvittaessa linssien määrittämisessä koulutetuin asiantuntija on optikko.

Likitaittoisuus eli myopia+

Likitaittoinen silmä näkee lähelle hyvin, mutta epätarkasti kauas. Silmämuna on liian pitkä tai silmän taittovoima liian voimakas, jolloin kauas katsottaessa valonsäteet yhtyvät verkkokalvon edessä, jolloin tarkka kuva muodostuu verkkokalvon eteen ja kuva nähdään epätarkkana. Lähietäisyydellä olevat kohteet näkyvät tarkasti ilman silmälaseja. Likitaittoisuus eli myopia korjataan koveralla miinuslinssillä.

Kaukotaittoisuus eli hyperopia+

Jos silmät väsyvät lukiessa tai tarkkuutta vaativa työ tuntuu rasittavalta, kyseessä on todennäköisesti pitkätaittoisuus. Vain huolellinen näöntutkimus selvittää asian, sillä silmä saattaa nähdä varsin tarkasti sekä lähelle että kauas. Pitkätaittoinen silmämuna on liian lyhyt tai sen taittovoima on liian heikko ja näin tarkka kuva muodostuu kauas katsottaessa verkkokalvon taakse. Silmä pystyy omalla lihastoiminnallaan jonkin verran korjaamaan tilannetta, mutta tämä aiheuttaa samalla väsymis- ja rasitusoireita. Pitkätaittoisuus korjataan kuperilla pluslinsseillä.

Monitaittoisuus eli astigmatismi+

Silmien väsyminen ja päänsärky voivat olla oireita myös monitaittoisuudesta, jolloin näkökyky on epätarkka sekä lähelle että kauas. Tämä johtuu monitaittoisen silmän rakenteellisesta säännöttömyydestä, joka aiheuttaa valonsäteiden hajoamisen verkkokalvolla epämääräiseksi tai viivamaiseksi kuvioksi. Monitaittoisuutta korjataan toorisilla sylinterilinsseillä. Tällöin linssissä on kaksi eri voimakkuutta. Akselinsuunta, joka voi olla välillä 0°–180°, kertoo voimakkuuksien suunnan toisiinsa nähden.

Ikänäköisyys eli aikuisnäkö eli presbyopia+

Silmän oman linssin eli mykiön tehtävänä on tarkentaa näkömme katsottaessa eri etäisyyksille. Iän karttuessa mykiön kimmoisuus heikkenee ja lopulta se ei enää kykene tarkentamaan eli akkommodoimaan lähelle katsottaessa riittävästi. Lähinäkö korjataan kuperilla pluslinsseillä, joita yleisesti kutsutaan lukulaseiksi. Näillä näkee tarkasti vain lähelle. Aikuisnäköisessä silmässä kohteen kuva muodostuu verkkokalvon taakse ja luettava teksti on epätarkkaa. Ikänäön korjaamiseen on monia erilaisia vaihtoehtoja; tavalliset lukulasit, ergonomiset lähilasit, 2- tai moniteholinssit.

Silmälasit kertovat käyttäjänsä persoonasta+

Tuskin mikään muu kertoo käyttäjästään yhtä voimakkaasti kuin silmälasit. Ne ovat osa persoonallisuutta ja pukeutumista. Ei siis ole yhdentekevää minkälaiset kehykset katsettamme korostavat. Uusia kehyksiä valittaessa kannattaa kuunnella asiantuntevan optikon mielipiteitä, muistella vaatteidensa värejä ja tyylejä sekä miettiä hetki omaa olemustaan. Onnistuneesta kehysvalinnasta ja laadukkaista linsseistä on käyttäjälleen iloa pitkäksi aikaa. Miksi tyytyä vain näkemään hyvin, kun voi myös näyttää hyvältä.

Linssivaihtoehtoja+

Optikon suorittaman näöntutkimuksen ja linssien vahvuuden määrittämisen jälkeen valitaan mahdollisimman sopiva linssityyppi ja kehykset. Linssivalinnassa on erittäin tärkeää ottaa huomioon olosuhteet ja tilanteet, joissa silmälaseja käytetään: ammatti, työympäristö tai harrastus saattaa asettaa omat erityiset vaatimuksensa. Muovista ja lasista valmistettuja linssityyppejä on useita. Kumpaakin materiaalia voidaan myös värjätä, sävyttää ja käsitellä erilaisin pintakalvoin kestävyyden ja näkömukavuuden lisäämiseksi. Yleisin silmälasilinssi on yksiteholinssi, jolla korjataan näkö tarkaksi kauas tai lähelle. Kun näön korjaamiseen luku- ja kaukoetäisyyksille tarvitaan erilaiset linssivoimakkuudet, on ihanteellisin ratkaisu 2-teholinssit, joissa on erilaiset hionnat linssin ylä- ja alaosissa. Joissakin tapauksissa saatetaan tarvita erilainen hionta vielä tietylle välietäisyydelle, jolloin ratkaisu löytyy 3-teholaseista. Progressiivinen moniteholinssi mahdollistaa tarkan näkemisen kaikille etäisyyksille portaattomasti, eikä linssin vahvuuden rajakohtia voida havaita kuten 2- ja 3-teholinsseissä.

Ergonomiset työlasit+

Ergonomisilla eli syväterävillä linsseillä saadaan lähityöskentelyyn leveä ja optisesti lähes virheetön näkökenttä. Ergonominen linssi mahdollistaa suuremman terävän näkemisen syvyyssuunnassa kuin yksiteholinssi. Niillä ei kuitenkaan näe kauas tarkasti. Ne ovat teknologian uusimpia tuotteita.

Silmälasit pysyvät hyväkuntoisina kun+

  • Käsittelet niitä huolellisesti

älä työnnä laseja otsalle tai päälaelle. Tämä vahingoittaa kehystä ja saranat löystyvät. Poista/aseta silmälasit aina molemmin käsin.

  • Puhdistat ne säännöllisesti

Päivittäinen pesu miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä on suositeltavaa. Kuivaamiseen soveltuu nukkaamaton, pehmeä pyyhe. Linssien puhdistamiseen saat myös puhdistusvälineitä optikoltasi.

  • Säilytät ne asianmukaisesti

Kun silmälasit eivät ole kasvoillasi, pidä ne kotelossaan. älä jätä laseja lämmityslaitteiden tai puhaltimien välittömään lähietäisyyteen. Aurinkoiset ikkunalaudat, varsinaan auton kojelauta, eivät ole sopivia säilytyspaikkoja. älä koskaan jätä laseja siten, että linssit ovat vasten muuta pintaa.

  • Onko sinulla varalasit?

Silmälasisi saattavat kadota tai rikkoutua eikä korjaus tai uusien hankinta ehkä onnistukaan odottaessa. Ainoa keino varmistua tarkasta näkemisestä myös näissä tapauksissa on hankkia ajanmukaisilla korjausarvoilla olevat varalasit.

Pakkahuoneenkatu 18, Oulu

Opti-Silmä

Pakkahuoneenkatu 18
90100 Oulu
Puh. 08 311 4906
info@optisilma.fi
www.optisilma.fi

Aukioloajat

Ma-Pe 9.30–17.30
La 10.00–14.00


  • Suomen yrittäjät
  • Opti-Silmä
  • Suomalaista Palvelua
  • Näköasiantuntija

Suosittele meitä